Na prodaju 600 firmi sa 100.000 radnika!

U Srbiji treba privatizovati još oko 600 preduzeća, u kojima je zaposleno oko 100.000 radnika, uključujući i 161 preduzeće u restrukturiranju koja su za državu bila trošak od 800 miliona dolara godišnje.

fabrika vagona strajk
Nacrtom zakona o privatizaciji predviđena su četiri modela privatizacije (prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade), tri metoda (javno prikupljanje ponuda s javnim nadmetanjem, neposredna pogodba i javno prikupljanje ponuda), kao i tri mere (finansijska konsolidacija, otpis duga, pretvaranje duga u trajni ulog ili konverzija).
Ministar privrede Dušan Vujović izjavio je da će zakon o privatizaciji biti fleksibilniji u pogledu modela, metoda i mera privatizacije i da bi trebalo da otkloni anomalije iz prošlosti.

„Modeli, metodi i mere biće prilagođeni stvarnim potrebama firmi koje su u procesu restrukturiranja ili koje nisu privatizovane ranije“, rekao je ministar privrede na javnoj raspravi o nacrtima zakona o privatizaciji i o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
Vujović očekuje da zakon o privatizaciji bude usvojen do kraja jula i posle njegovog stupanja na snagu biće upućen poziv svim zainteresovanim investitorima da ponude svoj program na koji će saglasnost davati Agencija za privatizaciju i Ministarstvo privrede.

„Svaki program koji bude imao elemente za uspešno poslovanje biće predmet pažnje Agencije i Ministarstva, a zatim će se tražiti najpogodniji model, metod i mere za privatizaciju“, rekao je Vujović.
„Onaj deo firmi koji ne ponudi program biće suočen sa stečajem i u stečaju će se preko socijalnog programa brinuti o radnicima.“

Kada je reč o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Vujović je rekao da je cilj brži proces stečaja, pojačana uloga poverilaca, smanjenje troškova tog postupka.
Zakon o privatizaciji imaće tretman leksa specijalisa u odnosu na iste propise u slučajevima kada pojedina rešenje o istim pitanjima nisu u skladu.

Na pitanje novinara šta očekuje od novog zakona o radu, Vujović je rekao da taj zakon nije nadležnost Ministarstva privrede, ali da očekuje moderna rešenja koja će dati motivaciju svima da povećaju mobilnost radne snage radi stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i da istovremeno budu zaštićena prava radnika. Takva rešenja su moguća, kazao je Vujović.
Kako protiv pranja novca
Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić ocenila je da Nacrt zakona o provatizaciji predstavlja određeni napredak u odnosu na postojeći, ali da postoji još dosta prostora za izmene te da će o svim njegovim lošim aspektima taj savet obavestiti Vladu Srbije. Ona, naime, smatra da Nacrt zakona o privatizaciji „ostavlja prostor za koruptivne radnje i pranje novca”.
„Ovaj predlog nema odredbe kojima bi se omogućila kontrola pranja novca, što znači da će opet postojati mogućnost pojave Šarića i ostalih“, rekla je ona agenciji Tanjug.
Navela je i da ponovo ostaje nepokrivena kontrola izvršenja ugovora nakon privatizacije, što je Savetu bilo najproblematičnije u radu na brojnim predmetima.
D. Urošević
http://www.vaseljenska.com/ekonomija/na-prodaju-600-firmi-sa-100-000-radnika/

Author: KvCafe