Kriza ne utiče na grčke banke u Srbiji

Građani koji imaju račune ili štede u grčkim bankama u Srbiji nemaju razloga za strah, poručuje NBS. Ekonomisti ističu da opasnosti nema – čak i ako grčki bankarski sektor potpuno kolabira.

Grčki problemi sa finansijama zabrinuli su i građane Srbije, pre svega one koji imaju štedne uloge u četiri grčke banke koje posluju u Srbiji. Narodna banka Srbije (NBS) je upravo zbog toga saopštila javnosti da srpske štediše nemaju nikakvog razloga za brigu, i da je njihov novac bezbedan. NBS objašnjava da grčke banke u Srbiji nisu filijale matica, već zasebna pravna lica sa uplaćenim akcionarskim kapitalom u Srbiji i da kao takve nisu izložene javnom dugu Grčke. Ako se posmatra zakonodavni okvir u kojima te banke posluju, depoziti u grčkim bankama su sigurni kao i u svim ostalim, ističu u Narodnoj banci Srbije.

Nema razloga za strah

Navode NBS potvrđuju i ekonomski stručnjaci. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za DW kako „istinska opasnost za novac štediša u grčkim bankama ne postoji, jer su to domaće banke u stoprocentnom stranom vlasništvu. Postoje jasna pravila koja su međunarodno propisana, pod supervizijom su NBS, a na sve to domaće štediše imaju i zaštitnu klauzulu po kojoj država garantuje za svaki ulog do 50.000 evra. Tako da građani nemaju razloga za bojazan, jer ukoliko grčke banke i pokušaju da vraćaju novac u Grčku, mada ne verujem da to žele da rade u ovoj situaciji, Narodna banka uvek može da interveniše.“

Ekonomski analitičar Goran Nikolić upravo ističe značaj javnosti i medija kako se ne bi bez potrebe stvarala panika kod građana. Osnovna poruka koju bi trebalo poslati je da nema razloga za strah kod štediša koje imaju depozite u grčkim bankama u Srbiji. Nikolić napominje da do problema može doći samo ukoliko bi građani krenuli masovno da povlače novac iz banaka, ali da je to generalno problem za kompletan bankarski sistem svuda u svetu, jer bankarski sistem i nije zamišljen tako da svi u jednom danu podignu sav novac koji imaju na računima.

Neustrašivi turisti

Grčka je već godinama tradicionalno jedna od najomiljenijih turističkih destinacija srpskih turista. Kriza u Grčkoj ipak nije bitnije uticala na interesovanje srpskih turista, a prema rečima Aleksandra Stevanovića „srpskim turistima ne smeta da idu u Tunis i Egipat u vreme rata tako da je teško očekivati da će ih u tome sprečiti nekakva politička kriza u Grčkoj. A ako se ta kriza baš zahukta i Grčka izađe iz evra to može značiti samo niže cene za turiste, a onda će Grčka postati još poželjnija destinacija jer će boravak biti jeftiniji“, ocenjuje Stevanović. „Ujedno, probleme kao turisti u Grčkoj mogu imati samo oni koji nemaju dovoljno keša, jer onda neće uspeti da podignu novac na bankarskim automatima“.

Author: KvCafe