Rakiju će moći da prodaju samo registrovana domaćinstva

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima kojim se uređuje proizvodnja, geografska oznaka, kvalitet, opis, predstavljanje i deklarisanje i prometjakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića, i uputila ga poslanicima Skupštine Srbije na usvajanje da bi novi propisi u toj oblasti stupili na snagu početkom naredne godine. Seoska domaćinstva, vikendaši i svi koji su do sada pekli rakiju, moći će i dalje to da čine, ali će je moći prodavati i njome trgovati jedino ukoliko su uredno registrovani i ako poseduju svu neophodnu dokumentaciju, kako za njenu proizvodnju, tako i za čuvanje, ambalažu, geografsko poreklo…

Proizvodnja rakije u Srbiji veoma je rasprostranjena i predstavlja viševekovnu tradiciju. Gotovo svaka kuća u ruralnoj sredini ima voćnjak i voće uglavnom prerađuje u najkomercijalniju voćnu prerađevinu – rakiju. Do donošenja Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima 2009. godine bilo je registrovano 2.048 proizvođača, od čega 1.811 fizičkih lica i 237 pravnih. Većina fizičkih lica ni nakon donošenja zakona nije obavila registraciju proizvodnje u skladu s propisanim uslovima, ali po tom aktu nije ni postojao mehanizam da se proizvodnja rakije fizičkih lica nađe u legalnim kontrolisanim tokovima.

Liberalizacijom uslova za proizvodnju kod pravnih lica i preduzetnika i upisom u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, što podstiče ovaj zakon, nelegalna proizvodnja i promet postaće manje atraktivni i onemogućavaće dovođenje potrošača u zabludu u vezi s poreklom i kvalitetom pića, posebno kada se radi o voćnim rakijama. Takođe, omogućiće praćenje svih puteva alkohola, kontrolu celokupnog procesa proizvodnje, počev od osnovne sirovine do gotovog proizvoda upakovanog u bocu, čime se garantuje poreklo i kvalitet proizvoda.

Tim zakonskim aktom propisuje se da se jakim alkoholnim pićima smatraju sva ona namenjena ljudskoj upotrebi sa specifičnim senzornim osobinama i minimalnom alkoholnom jačinom 15% vol, kao i liker od jaja koji ima istu maksimalnu alkoholnu jačinu. Reguliše se ko se sve može baviti proizvodnjom alkoholnih pića, uz obavezu da i pravna lica i preduzetnik budu upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Proizvođač alkoholnih pića dobija obavezu da vodi podrumarsku evidenciju i čuva dokumentaciju kojim potvrđuje podatke o nabavci, proizvodnji, prometu, sirovini za izradu alkoholnih pića. Zakon propisuje način sazrevanja alkoholnih pića, geografsku oznaku, pravnu zaštitu geografske oznake, registrovanje žiga…

Lj. Malešević, Dnevnik

Author: KvCafe